Home » GO TO BRAND

 

 

GO TO BRAND

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa:

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

CEL PROJEKTU

ZAGRODA  realizuje projekt pt. "Rozwój wolumenu eksportowego polskiej marki produktowej ZAGRODA Sp. z o.o. Sp. k. poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych"

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki ZAGRODA na rynkach zagranicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioskodawca zamierza pozyskać partnerów i kontrahentów biznesowych oraz nawiązać trwałe relacje biznesowe. Intensywna promocja marki ZAGRODA na rynkach zagranicznych ma na celu wzrost rozpoznawalności marki ZAGRODA, na rynkach na których jest obecna oraz wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Wymiernym efektem działań prowadzonych w ramach Projektu będzie internacjonalizacja działalności firmy ZAGRODA  na całym świecie, dostarczając sprzęt rolniczy do wielu klientów, promując tym samym polską jakość i solidność poprzez innowacyjne maszyny rolnicze, które posiada w swoim asortymencie.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

Wydatki ogółem: 523 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 392 625,00 PLN

 
Regulaminy:
OWU
T&C
CGV
AGB